Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 97/2017 - 7Usnesení NSS ze dne 09.03.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 97/2017 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci navrhovatelky: Ing. M. S., v řízení o podání navrhovatelky ze dne 14. 2. 2017 označeném jako „šikana vrahy“,

takto:

I. Podání navrhovatelky ze dne 14. 2. 2017 se odmítá.

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 16. 2. 2017 Nejvyšší správní soud obdržel podání ze dne 14. 2. 2017, kde se navrhovatelka označuje jako žalobkyně a kde jako žalovaného označuje JUDr. Karla Šabatu, PhD., samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti. Dále uvádí tento text: „Ve věci: šikany vrahy“.

[2] Jelikož uvedené podání trpí vadami, které znemožňují jeho projednání (není z něj patrné, čeho se týká a co se jím navrhuje), soud navrhovatelku usnesením ze dne 20. 2. 2017, č. j. Na 97/2017 − 4, vyzval k odstranění zmíněných vad. K tomu jí určil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení. Současně navrhovatelku poučil, že podání bude odmítnuto, nebudou-li jeho vady odstraněny.

[3] Výše zmíněné usnesení bylo navrhovatelce doručeno dne 22. 2. 2017 vhozením do její domovní schránky a posledním dnem určené lhůty k odstranění vad podání byl den 1. 3. 2017. Navrhovatelka i přes výzvu obsahující patřičné poučení vady svého podání neodstranila, a proto není možné projednat její podání. Z tohoto důvodu soud její podání odmítl na základě § 37 odst. 5, věty druhé, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. V případě odmítnutí podání nemají účastníci řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. března 2017

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru