Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 73/2020 - 7Usnesení NSS ze dne 27.05.2020

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 73/2020-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D. a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci žalobkyně: B. S., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného z 11. 5. 2020, sp. zn. SZ/MPSV-2019/92293-912, čj. MPSV-2020/92396-912,

takto:

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 22. 5. 2020 doručeno podání žalobkyně ze dne 21. 5. 2020 nazvané jako kasační stížnost. Předmět podání je označen jako „Návrh na zrušení rozhodnutí MPSV ČR Praha – SZ MPSV 2019/92293-912 doruč. Dne 19. 05. 2020 – nepřiznání příspěvku na péči 2. stupně.“

[2] Podání doručené Nejvyššímu správnímu soudu svým obsahem brojí proti rozhodnutí žalovaného ve věci týkající se příspěvku na péči a svým obsahem tak představuje žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že není k řízení o této žalobě věcně příslušný. V souladu s § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení mj. o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušné krajské soudy.

[3] Místní příslušnost je obecně stanovena v § 7 odst. 2 s. ř. s., ve věcech příspěvku na péči se však uplatní zvláštní pravidlo dle § 7 odst. 3, které stanoví, že k řízení ve věcech je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Jelikož žalobkyně má bydliště v Kladně, okres Kladno, které se nachází ve Středočeském kraji, je k projednání předmětné žaloby místně příslušný Krajský soud v Praze.

[4] Podle § 7 odst. 5 s. ř. s., byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud proto v souladu s uvedeným ustanovením postoupil věc Krajskému soudu v Praze jakožto soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 27. května 2020

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru