Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 710/2003 - 13Usnesení NSS ze dne 02.10.2003Nepřípustnost kasační stížnosti

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní (nekasační agenda)
Publikováno66/2004 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

Na 710/2003 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatele Ing. J.K., v řízení o kasační stížnosti,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 25. 6. 2003 doručeno podání stěžovatele označené jako kasační stížnost proti České republice – Okresnímu soudu v Ostravě.

Podle § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu

ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný.

Stěžovatel svojí kasační stížností napadá rozhodnutí soudů vydaných v občanskoprávním řízení, u nichž kasační stížnost nepřichází v úvahu.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační

stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. října 2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru