Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 61/2011 - 5Usnesení NSS ze dne 24.03.2011

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

Na 61/2011 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: Mgr. L. K., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 11. 2010, č. j. JMK 127364/2010, sp. zn. S - JMK 127364/2010/0SP, a č. j. JMK 154065/2010, sp. zn. S - JMK 127364/2010/0SP,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Dne 9. 3. 2011 bylo osobně doručeno Nejvyššímu správnímu soudu podání žalobce datované dnem 28. 2. 2011 a označené jako „kasační stížnost“. Z obsahu podání a z přiložených písemností, jakož i ze závěrečného návrhu – petitu, však vyplývá, že se jedná o správní žalobu, tedy žalobu proti rozhodnutím správního orgánu, konkrétně proti dvěma v záhlaví označeným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4. 11. 2010; těmito rozhodnutími byla zamítnuta odvolání žalobce a potvrzena rozhodnutí Komise k projednávání přestupků města Blanska ze dne 28. 7. 2010, č. j. KPP P 178/2010, a č. j. KPP P 165, 166/2010, jimiž byla zamítnuta žádost žalobce o obnovu řízení ve věci přestupku proti majetku, jehož se dopustil žalobce, resp. ve věci přestupku proti občanskému soužití, jehož se měli dopustit Z. Č., a Zd. Ču.

O takové žalobě obecně přísluší rozhodovat soudům ve správním soudnictví ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Nejvyšší správní soud je podle soudního řádu správního příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaným ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených tímto předpisem nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v tomto konkrétním případě nejedná a není tedy v pravomoci zdejšího soudu se jí zabývat.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení zásadně věcně příslušné krajské soudy. Místní příslušnost krajského soudu se v tomto případě řídí sídlem orgánu, který napadená rozhodnutí vydal.

V souladu s § 7 odst. 5 a 6 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení věcně a místně příslušný (zde Nejvyšší správní soud), postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Zdejšímu soudu tedy v souladu se shora uvedeným nezbylo, než věc postoupit Krajskému soudu v Brně, jako soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2011

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru