Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 331/2005Usnesení NSS ze dne 03.11.2005

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 331/2005-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce T. S., proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2005, č. j. 18011/2005/ŽPZ/Hen/0005,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Ostravě jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 11. 2005, se žalobce domáhá přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 7. 6. 2005, č. j. ŽP-475/05/Je/221.1, ve věci souhlasu s návrhem územního rozhodnutí pro stavbu „M. u J., přívod vody ze zdrojů SmVaK, a. s. (VDJ V.) do VDJ K.“.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. Dle odst. 2 citovaného ustanovení nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Podle odst. 5 tohoto ustanovení byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Protože s. ř. s. ani zvláštní zákon nestanoví jinak, Nejvyšší správní soud není v dané věci věcně příslušný k rozhodnutí, a proto postupoval podle ust. § 7 odst. 5 s. ř. s. a věc postoupil Krajskému soudu v Ostravě, který je vzhledem k sídlu správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni, soudem věcně a místně příslušným k projednání a rozhodnutí předmětné věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 3. listopadu 2005

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru