Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 322/2013 - 20Usnesení NSS ze dne 09.01.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMěstys Vilémov
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 322/2013 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci navrhovatelky: H. K., zast. Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Smetanovo nám. 279, Havlíčkův Brod, proti odpůrci: městys Vilémov, se sídlem Vilémov 1, Vilémov, v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu městyse Vilémov, schváleného Zastupitelstvem městyse Vilémov dne 21. 10. 2013,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

[1] Dne 23. 12. 2013 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno poštou podání navrhovatelky označené jako „Návrh na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu městyse Vilémov, schváleného Zastupitelstvem městyse Vilémov dne 21. 10. 2013 “.

[2] O takovém návrhu obecně přísluší rozhodovat soudům ve správním soudnictví ve smyslu § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“).

[3] Opatření obecné povahy přezkoumávají od 1. ledna 2012 krajské soudy. Předtím, jak stanovil dnes již zrušený § 101c s. ř. s., tak činil pouze Nejvyšší správní soud. K této změně přistoupil zákonodárce s ohledem na rozšiřování institutu opatření obecné povahy v jednotlivých zákonech v kontextu materiálního chápání opatření obecné povahy. Bylo by tak neúměrně zatěžující nechávat tuto agendu pouze Nejvyššímu správnímu soudu. Je třeba zdůraznit i fakt, že je-li k přezkoumání opatření obecné povahy příslušný krajský soud, je možné přezkoumání jeho rozhodnutí Nejvyšším správním soudem.

[4] S ohledem na výše uvedené je v souladu s § 7 odst. 1 s. ř. s. k řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo je části pro rozpor se zákonem věcně příslušný krajský soud.

[5] Místní příslušnost se přitom obecně dle § 7 odst. 2 s. ř. s. řídí sídlem správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Odpůrce má sídlo v okresu Havlíčkův Brod, který spadá ve věcech správního soudnictví do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové.

[6] V souladu s § 7 odst. 4 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení věcně a místně příslušný (zde: Nejvyšší správní soud), postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Zdejšímu soudu tedy v souladu se shora uvedeným nezbylo, než věc postoupit Krajskému soudu v Hradci Králové, jako soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. ledna 2014

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru