Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 286/2006Usnesení NSS ze dne 06.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Na 286/2006 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: nezl. R. B., zastoupena zákonnou zástupkyní Z. S. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o návrhu na obnovu řízení o kasační stížnosti žalobkyně,

takto:

Návrh na obnovu řízení se odmítá.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM - 1508/VL - 01 - ZA05 - 2005 ze dne 25. 8. 2005 byla žádost o azyl žalobkyni (dále jen „stěžovatelka“) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodl v záhlaví blíže označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož se stěžovatelka i její zákonná zástupkyně nezdržovaly na adrese, kde měly hlášen pobyt a místo jejich pobytu nebylo soudu známo, byl rozsudek dne 25. 4. 2006 doručen ustanovené opatrovnici stěžovatelky.

Proti rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka prostřednictvím své zástupkyně dne 11. 5. 2006 kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 6. 2006, č. j. 6 Azs 141/2006 - 60, podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), odmítl pro opožděnost.

Dne 30. 11. 2006 bylo soudu doručeno stěžovatelčino podání označené jako „Žádost o vydání opravného usnesení“. Stěžovatelka v něm uvádí, že její kasační stížnost nebyla podána opožděně, a proto Nejvyšší správní soud neměl její kasační stížnost odmítnout. Z tohoto důvodu žádá o vydání opravného usnesení a následné řádné projednání podané kasační stížnosti.

Soud stěžovatelčino podání podle jeho obsahu posoudil jako návrh na obnovu řízení o kasační stížnosti, neboť opravným usnesením je možné podle § 54 odst. 4 měnit toliko

č. j. Na 286/2006 - 8

chyby v psaní a počtech či jiné zjevné nesprávnosti. Podle § 55 odst. 2 s. ř. s. je soud svým usnesením vázán, jakmile jej vyhlásí a nevyhlašuje-li se, doručením. Jelikož se stěžovatelka domáhá pokračování v řízení poté, co bylo řízení o kasační stížnosti usnesením skončeno a usnesením doručeno, její podání Nejvyšší správní soud posoudil jako návrh na obnovu řízení.

Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. není obnova řízení přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud návrh jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. prosince 2006

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru