Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 249/2003 - 9Usnesení NSS ze dne 08.04.2003Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcOstatní (nekasační agenda)
Publikováno19/2003 Sb. NSS
Prejudikatura

52 Ca 14/2003 - 118


přidejte vlastní popisek

Na 249/2003 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce S. v. j. V. N., proti žalované Městské části Praha 3, Úřadu městské části, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3, v řízení o návrhu označeném „nečinnost odboru výstavby Městské části Prahy 3…“

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jakožto soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 1. 2003 domáhá, aby byla žalovanému uložena povinnost k vydání rozhodnutí, jímž by zakázal jakoukoliv hudební produkci ve foyer barem, který sousedí s domovem V. N. 3/1547 a rozhodnutí, jímž by zakázal provozování velkého sálu po 22.00 hod. a do 22.00 hod. pouze za dodržení maximálních přípustných hodnot hluku pro denní dobu v obytných místnostech v domě V. N. 3/1547.

Žalobce se domnívá, že na straně žalovaného existuje povinnost vydat rozhodnutí v dané věci, žalovaný je dle názoru žalobce nečinný a proto se domáhá, aby Nejvyšší správní soud žalovanému uložil povinnost vydat uvedená rozhodnutí.

Jde o věc patřící do pravomoci soudů ve správním soudnictví, věcně příslušnými k projednání a rozhodnutí věci jsou krajské soudy (§ 7 odst. odst.1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s. ř. s.). Místně příslušným je krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Věcně a místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí věci je proto s ohledem na sídlo žalovaného Městský soud v Praze, jemuž byla věc postoupena (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

Pokud žaloba tvrdí, že správní orgán je nečinný a domáhá se, aby správnímu orgánu byla uložena povinnost vydat rozhodnutí, je z toho třeba vycházet, i když by povinnost k činnosti objektivně neexistovala. Tato skutečnost má význam při věcném posuzování žaloby, nikoli při rozhodování o procesních otázkách.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 4. 2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru