Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 210/2020 - 13Usnesení NSS ze dne 20.01.2021

Způsob rozhodnutípříslušný soud - správní soudnictví
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 210/2020 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: E. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2020, sp. zn. SZ/MPSV-2020/180060-911, čj. MPSV-2020/207474-911,

takto:

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

[1] Dne 28. 12. 2020 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena zpráva z datové schránky paní Emy K.. Paní K. zde soudu sdělila, že podává žalobu proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. 10. 2020 (které současně připojila).

[2] Podle § 7 odst. 5 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.) platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

[3] Paní K. napadla rozhodnutí správního orgánu a tento svůj úkon správně označila jako žalobu. O žalobách však rozhodují správní soudy prvního stupně, tedy krajské soudy a Městský soud v Praze, nikoli Nejvyšší správní soud (srov. § 7 odst. 1 a § 12 odst. 1 soudního řádu správního). Proto Nejvyšší správní soud věc postoupil věcně a místně příslušnému soudu, jímž je Městský soud v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru