Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 196/2005Usnesení NSS ze dne 14.07.2005

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 196/2005 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně E. H., proti žalovanému Městskému úřadu v Třinci, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Jablunkovská 160, Třinec I, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2005, čj. 2005/162/TZP1/Pr,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Dne 20. 6. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobkyně podané k poštovní přepravě dne 17. 6. 2005, nazvané „Návrh na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu“. Z jeho obsahu Nejvyšší správní soud seznal, že žalobkyně brojí proti rozhodnutí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Třinci ze dne 26. 5. 2005, čj. 2005/162/TZP1/Pr, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázové dávky sociální péče.

Protože Nejvyšší správní soud není věcně příslušný k řízení ve správním soudnictví v prvním stupni, postupuje podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. věc soudu věcně příslušnému, tj. Krajskému soudu v Ostravě (§ 7 odst. 1 s. ř. s.), který je i soudem místně příslušným, neboť v jeho obvodu sídlí správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni (§ 7 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru