Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 167/2017 - 5Usnesení NSS ze dne 27.04.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 167/2017 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Pavlíny Vrkočové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci navrhovatele: F. O., proti odpůrci: Ministerstvu obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, o návrhu navrhovatele na obnovu řízení ve věci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 48/2017,

takto:

I. Návrh na obnovu řízení se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 23. 3. 2017 se navrhovatel, kromě jiného, domáhal obnovy řízení ve věci usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2017, č. j. 3 As 48/2017 - 6, jímž byla odmítnuta jeho kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2013, č. j. 6 A 208/2013 - 7.

[2] Podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Dle § 114 odst. 2 s. ř. s. [o]bnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Podle § 120 s. ř. s. [n]ení-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Vzhledem k tomu, že návrh na obnovu řízení v nyní projednávané věci směřuje proti pravomocnému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jej dle citovaných zákonných ustanovení odmítl.

[3] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru