Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 99/2004 - 5Usnesení NSS ze dne 13.10.2005Kompetenční spory: výpůjčka zařízení sloužícího k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Obvodní soud pro Prahu 3
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Publikováno1478/2008 Sb. NSS
Prejudikatura

Konf 19/2003 - 19

Konf 124/2003 - 5


přidejte vlastní popisek

Konf 99/2004-11

ESENÍ

Zvláštní senát zřízený zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Podolkou v právní věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 3, za další účasti: 1) U. Č. r., a. s., 2) A. H.,

takto:

Opatrovníkem účastnice řízení A. H., jejíž pobyt není znám, se ustanovuje P. H., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu, adresa pro doručování Masarykova 31, 657 40 Brno.

Odůvodnění:

Ve sporu o pravomoc v této věci se nepodařilo doručit usnesení zvláštního senátu ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5. Pošta vrátila zásilku s tím, že adresát se odstěhoval bez udání adresy. Jiná adresa však nebyla zjištěna ani dotazem na centrální evidenci obyvatel.

Protože pobyt účastnice není znám, předseda senátu jí ustanovil opatrovníka, který ji bude ve sporu o pravomoc zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 64 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2005

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru