Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 51/2008 - 7Usnesení NSS ze dne 08.10.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Sokolově
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Konf 51/2008 - 15

USNESENÍ

Zvláštní senát, zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou JUDr. Michalem Mazancem v právní věci návrhu Českého telekomunikačního úřadu se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02, Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Sokolově, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 C 369/2007, o zaplacení částky 17 193 Kč s příslušenstvím: žalobkyně UPC Česká republika, a. s., IČ 00562262, se sídlem v Praze 4, Závišova 5, zastoupené JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalované B. F.,

takto:

Žalované B. F., narozené dne X, se podle § 29 odst. 3 o. s. ř. z důvodu neznámého místa současného pobytu ustanovuje opatrovníkem paní Š. D.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u zvláštního senátu pod sp. zn. Konf 51/2008 se žalované nepodařilo doručit usnesení zvláštního senátu ze dne 8. 10. 2008, čj. Konf 51/2008 - 7. Pošta vrátila zásilku s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Ze spisu okresního soudu přitom vyplynulo, že zjišťování pobytu žalované bylo marné.

Protože pobyt žalované není znám, ustanovil jí předseda senátu opatrovníka, který ji bude v řízení o kompetenčním sporu zastupovat (§ 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. a § 64 s. ř. s.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru