Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 30/2019 - 14Usnesení NSS ze dne 22.03.2021

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníFORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
Krajský soud v Ústí nad Labem
Městský úřad Litoměřice
iAuto a.s.
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

Anotace

Navrhovatel (soud) tvrdí, že vznikl záporný kompetenční spor mezi ním, tj. Krajským soudem v Ústí nad Labem, a Městským úřadem Litoměřice. Základem sporu je otázka, kdo je příslušný rozhodnout o přestupku spočívajícím v nezakládání listin, které zobrazují hospodářské výsledky, do sbírky listin obchodního rejstříku.


Konf 30/2019-14

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Mazancem v právní věci návrhu Krajského soudu v Ústí nad Labem na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním na straně jedné a Městským úřadem Litoměřice, se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, na straně druhé, ve věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 34 Nc 7041/2019,

takto:

Na první straně usnesení ze dne 16. 2. 2021, čj. Konf 30/2019-7, se v záhlaví, výroku I. a bodu [1] opravuje označení spisové značky z „43 Nc 7041/2019“ na „34 Nc 7041/2019“.

Odůvodnění:

[1] Zvláštní senát usnesením čj. Konf 30/2019-7 rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 34 Nc 7041/2019 je příslušný správní orgán a současně zrušil usnesení Městského úřadu Litoměřice ze dne 6. 6. 2019, čj. MULTM/0036597/19/OŽÚ/Lna.

[2] Při vyhotovení daného usnesení došlo k chybě, když v záhlaví, výroku I. a bodu [1] usnesení bylo uvedeno nesprávné označení spisové značky „43 Nc 7041/2019“ místo správného „34 Nc 7041/2019“.

[3] Dle § 54 odst. 4 s. ř. s., který se přiměřeně užije dle § 4 zákona 131/2002 Sb., předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti; týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení. Dle § 55 odst. 5 s. ř. s. platí o usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

[4] Z uvedeného ustanovení vyplývá, že opravit usnesení je možné jen v případech, že jde o chyby v psaní a počtech či další takové chyby, které je možno pokládat za jiné zřejmé nesprávnosti podobného charakteru, jako chyby v psaní a počtech. Nyní opravovaná chyba spadá do kategorie zjevných nesprávností; došlo pouze k prohození pořadí číslic. Předseda senátu ji proto opravuje v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. března 2021

JUDr. Michal Mazanec


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru