Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 13/2007 - 9Usnesení NSS ze dne 03.06.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníRWE Supply & Trading CZ, a.s., ( dříve RWE Transgas, a.s.)
Městský úřad Benešov
Okresní soud v Benešově
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

Konf 13/2007 - 9

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Městského úřadu v Benešově, se sídlem Benešov, Masarykovo nám. 100, na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Městským úřadem v Benešově a Okresním soudem v Benešově, se sídlem Benešov, Masarykovo nám. 223, za účasti žalobkyně RWE Transgas, a. s., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 12/3135, adresa pro doručování Praha 4, BBCentrum, Vyskočilova 1481/4, a žalované R. S., ve věci žaloby o určení obsahu smlouvy a nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 12 C 187/2005,

takto:

Řízení s e zastavuje.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 28. 3. 2007, doručeným dne 30. 3. 2007 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se Městský úřad v Benešově, odbor výstavby, územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen „stavební úřad“) jako navrhovatel domáhal rozhodnutí negativního kompetenčního sporu, který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Benešově ve věci žaloby o určení obsahu smlouvy a nahrazení projevu vůle.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Benešově sp. zn. 12 C 187/2005 vyplynulo, že podáním, které bylo uvedenému soudu doručeno dne 25. 10. 2005 (tedy před nabytím právní moci usnesení téhož soudu ze dne 7. 10. 2005, čj. 12 C 187/2005 - 11, kterým bylo řízení ve věci žaloby o určení obsahu smlouvy a nahrazení projevu vůle zastaveno z důvodu nedostatku pravomoci soudu), vzala žalobkyně RWE Transgas, a. s., žalobu v celém rozsahu zpět.

Stavební úřad za daných okolností na návrhu na zahájení kompetenčního sporu netrval a podáním ze dne 23. 11. 2007, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 11. 2007, vzal tento návrh zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2008

JUDr. Karel Podolka


předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru