Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprn 8/2014 - 7Usnesení NSS ze dne 26.08.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Aprn 8/2014 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové ve věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský soud v Českých Budějovicích, o návrhu na určení lhůty ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 5 As 110/2014,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá podáním ze dne 13. 8. 2014, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 19. 8. 2014, určení lhůty k provedení procesních úkonů u kasační stížnosti ze dne 19. 6. 2014.

Nejvyšší správní soud zjistil, že ve věci podání ze dne 19. 6. 2014, které navrhovatel zřejmě považuje za kasační stížnost proti přípisu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 6. 2014, č. j. 10 Na 36/2014 - 2, řízení u Nejvyššího správního soudu bylo ukončeno.

Přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2014, č. j. 5 As 110/2014 - 4, bylo navrhovateli sděleno, že v podání žádá o „kasaci“ dokumentu, který je pouhým přípisem a v dané věci nebyl (dosud) vydán rozsudek ani usnesení, jejž by bylo možné kasační stížností napadnout.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“). Podle § 174a odst. 7 téhož zákona platí, že pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel se domáhá návrhu na určení lhůty k provedení úkonu, který však již byl učiněn, nemohl Nejvyšší správní soud shledat ve věci průtahy, a proto návrh navrhovatele podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru