Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprn 7/2014 - 9Usnesení NSS ze dne 26.08.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Aprn 7/2014 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 As 132/2014,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhá podáním ze dne 16. 8. 2014, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 8. 2014, určení lhůty „k provádění procesních úkonů u kasační stížnosti z 19. 6. 2014.“

Nejvyšší správní soud zjistil, že ve věci podání ze dne 19. 6. 2014, které navrhovatel zřejmě považuje za kasační stížnost proti přípisu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 6. 2014, č. j. 10 Na 38/2014 - 2, kterým mu bylo vráceno jeho podání ze dne 31. 5. 2014 bez věcného vyřízení, bylo řízení u Nejvyššího správního soudu ukončeno. Stalo se tak přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2014, č. j. 4 As 132/2014 - 5, kterým bylo navrhovateli sděleno, že v podání žádá o „kasaci“ dokumentu, který je pouhým přípisem a v dané věci nebyl (dosud) vydán rozsudek ani usnesení, jež by bylo možné napadnout kasační stížností.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen „návrh na určení lhůty“). Podle § 174a odst. 7 téhož zákona pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází. Vzhledem k tomu, že navrhovatel se domáhá návrhu na určení lhůty k provedení úkonu, který však již byl učiněn, nemohl Nejvyšší správní soud shledat ve věci průtahy, a proto návrh navrhovatele podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru