Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Aprk 17/2013 - 42Usnesení NSS ze dne 13.03.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSDP Logistics s.r.o.
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

Aprk 17/2013 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: SDP Logistics s.r.o., Ovocný trh 572/11, Praha 1, zast. Ing. Radkem Lančíkem, daňovým poradcem, se sídlem Divadelní 4, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze (nyní Odvolací Finanční ředitelství v Brně), se sídlem Masarykova 31, Brno, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 Ca 231/2009,

takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem ze dne 17. 2. 2013 domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona o soudech a soudcích ve věci podané žaloby ze dne 28. 7. 2009. Přípisem ze dne 24. 2. 2013 vzal žalobce návrh zpět.

Podle ust. § 174a odst. 5 zákona o soudech a soudcích nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu.

Podle ust. § 96 odst. 2 o. s. ř. je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

Vzhledem k tomu, že obsah podání žalobce je zcela jednoznačný a není pochyb o tom, že žalobce určení lhůty nepožaduje, neboť jak vyplynulo ze spisu, požadovaný úkon (doručení rozsudku do datové schránky daňového poradce) již dne 24. 2. 2013 městský soud provedl, Nejvyšší správní soud řízení o návrhu zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 13. března 2013

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru