Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 313/2017 - 56Usnesení NSS ze dne 20.12.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

9 Azs 313/2017 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobců: a) Ö. Ö. a b) H. Ö., žalobce b) zast. zákonnou zástupkyní a), proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2017, č. j. MV-77443-2/OAM-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a b) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 27. 9. 2017, č. j. 52 Az 1/2017 – 61,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci (dále stěžovatelé) se podanou kasační stížností domáhali zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. Tímto rozhodnutím bylo zastaveno řízení o jejich žádosti o mezinárodní ochranu podle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Stěžovatelé, respektive stěžovatelka a), která v řízení jedná jménem svým i svého nezletilého syna, stěžovatele b), společně s podanou kasační stížností požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud tuto žádost zamítl usnesením ze dne 8. 11. 2017, č. j. 9 Azs 313/2017 – 48, které bylo stěžovatelům doručeno v pondělí 13. 11. 2017.

[3] Vzhledem k tomu, že podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, je povinností stěžovatelů být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, Nejvyšší správní soud stěžovatele stejným usnesením vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení předložili plnou moc udělenou jimi advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Součástí usnesení bylo poučení, že v případě, kdy stěžovatelé nevyhoví výzvě ve stanovené lhůtě, jejich kasační stížnost bude odmítnuta.

[4] Podle pravidel pro počítání lhůt stanovených v § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. skončila lhůta k předložení plné moci v pondělí 20. 11. 2017. Stěžovatelé přesto do dnešního dne plnou moc udělenou advokátovi nepředložili a na výzvu soudu ani jinak nereagovali.

[5] Stěžovatelé tedy přes výzvu soudu neodstranili nedostatek podmínek řízení spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem, Nejvyšší správní soud proto odmítl jejich kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba, respektive kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2017

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru