Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Azs 191/2019 - 20Usnesení NSS ze dne 02.07.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie hlavního města Prahy
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

9 Azs 191/2019 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: V. R., proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, se sídlem Kaplanova 2055/4, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 4. 2019, č. j. KRPA-163563-13/ČJ-2019-000022-ZZC, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2019, č. j. 16 A 34/2019 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 4. 2019, č. j. KRPA-163563-13/ČJ-2019-000022-ZZC, jímž bylo podle § 124 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o jeho zajištění za účelem správního vyhoštění na dobu 30 dnů ode dne omezení osobní svobody.

[2] Nejvyšší správní soud předně zkoumal, zda jsou splněny formální náležitosti kasační stížnosti. Dospěl k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

[3] Podle § 106 odst. 2, věty první, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Napadený rozsudek byl stěžovatelově zástupkyni Organizaci pro pomoc uprchlíkům doručen ve čtvrtek 30. 5. 2019 (doručenka na č. l. 31 spisu městského soudu) a v souladu s pravidly pro počítání lhůt podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti čtvrtek 13. 6. 2019. Kasační stížnost však byla podána na poštu až v pátek dne 14. 6. 2019, jak vyplývá z obálky na č. l. 11 spisu NSS.

[4] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud postupoval podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2019

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru