Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 98/2012 - 23Usnesení NSS ze dne 14.06.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

9 As 98/2012 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) J. U. a b) R. U., oba zast. JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2010, č. j. 020872/2010/KUSK, sp. zn. SZ000692/2010/KUSK REG/Gr, ve věci zastavení řízení o umístění stavby, v řízení o kasační stížnosti zástupce žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2012, č. j. 3 A 82/2010 - 59,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností, podanou zástupcem žalobců (dále jen „stěžovatelé“), se tento domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelů směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2010, č. j. 020872/2010/KUSK, sp. zn. SZ000692/2010/KUSK REG/Gr.

Podáním ze dne 30. 5. 2012, označeným jako „zpětvzetí kasační stížnosti“ a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 6. 2012, zástupce stěžovatelů vzal kasační stížnost výslovně zpět a žádá, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2012

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru