Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 61/2021 - 9Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníÚřad práce - Krajská pobočka v Brně
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

9 As 61/2021 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: Z. P., proti žalovanému: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Brně, se sídlem Polní 37, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2020, č. j. VI./20, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2021, č. j. 30 A 174/2020 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl osvobozen od soudních poplatků v rozsahu 90 % a kterým byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce.

[2] Nejvyšší správní soud předně zkoumal, zda jsou splněny formální náležitosti kasační stížnosti. Dospěl k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

[3] Podle § 106 odst. 2, věty první, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím datové schránky ve čtvrtek 4. 3. 2021 (doručenka na č. l. 37 spisu krajského soudu) a v souladu s pravidly pro počítání lhůt podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. byl posledním dnem lhůty pro včasné podání kasační stížnosti čtvrtek 18. 3. 2021. Kasační stížnost však byla odeslána prostřednictvím datové schránky až dne 26. 3. 2021, jak vyplývá ze záznamu o ověření elektronického podání (č. l. 2 spisu Nejvyššího správního soudu).

[4] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud postupoval podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru