Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 As 131/2014 - 11Usnesení NSS ze dne 30.04.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

9 As 131/2014 – 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: M. K., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2012, č. j. MSK 71058/2012, sp. zn. DSH/16260/2012/Fra, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 3. 2014, č. j. 58 A 37/2012 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 9. 4. 2014 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost ze dne 27. 3. 2014 směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2012, č. j. MSK 71058/2012, sp. zn. DSH/16260/2012/Fra.

[2] Z podané kasační stížnosti vyplývá, že je podána jménem žalobce, je však podepsána D. K. Na titulní straně kasační stížnosti je uvedena jako příloha plná moc. Žádná plná moc však ke kasační stížnosti přiložena nebyla. Ani ve spise krajského soudu není obsažena žádná plná moc, která by opravňovala D. K. k podání kasační stížnosti.

[3] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 14. 4. 2014, č. j. 9 As 131/2014 – 8, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou jím D. K. k podání kasační stížnosti ze dne 27. 3. 2014. Nejvyšší správní soud zároveň žalobce poučil, že pokud nevyhoví této výzvě, podanou kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. Předmětné usnesení bylo žalobci doručeno dne 16. 4. 2014 vložením do domovní schránky.

[4] Ve stanovené lhůtě (a ani později) žalobce na zmíněné usnesení nijak nereagoval.

[5] Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

[6] Kasační stížnost byla podepsána D. K., přičemž nebyla doložena plná moc, která by D. K. opravňovala podat kasační stížnost za žalobce. Nejvyšší správní soud proto tuto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. jako podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2014

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru