Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 273/2020 - 23Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníJaPa Car s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

9 Afs 273/2020 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: JaPa Car s.r.o., se sídlem Korunovační 923/17, Praha 7, zast. JUDr. Simonou Holubovou, advokátkou se sídlem Žižkova 759/20, Říčany, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 8. 2017, č. j. 34963/17/5100-41453-712099, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2020, č. j. 14 Af 16/2017 - 52,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 26. 11. 2020 u Nejvyššího správního soudu proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost.

[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[3] Kasační stížnost stěžovatelky uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní nebylo uvedeno, z jakých důvodů podává kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 30. 11. 2020, č. j. 9 Afs 273/2020 - 10, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu. Byla rovněž poučena, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, soud ji podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[4] Usnesení bylo stěžovatelce doručeno prostřednictvím její právní zástupkyně dne 30. 11. 2020, v souladu s pravidly pro počítání lhůt v § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. lhůta k doplnění kasační stížnosti uplynula ve středu 30. 12. 2020. Stěžovatelka na výzvu soudu nereagovala. Stěžovatelka tedy výzvě soudu nevyhověla a ve stanovené lhůtě neodstranila nedostatek základních náležitostí kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné v řízení o kasační stížnosti pokračovat, soud ji v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl bez věcného projednání.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3, větou první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru