Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 17/2013 - 22Usnesení NSS ze dne 13.03.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníNieten Internationale Spedition, k.s.
Generální ředitelství cel
VěcCla

přidejte vlastní popisek

9 Afs 17/2013 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: Nieten Internationale Spedition, k.s., se sídlem Chrastavice, U Nietenu 65, zast. JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem nám. Míru 143, Domažlice, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha ze dne 26. 5. 2010, č. j. 9763/2010-170100-21, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2013, č. j. 3 Af 21/2010 - 26,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojila proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha ze dne 26. 5. 2010, č. j. 9763/2010-170100-21, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu Praha 8 ze dne 4. 2. 2008, č. j. 1313/08-176500-02, jímž nebylo vyhověno žádosti stěžovatelky o vrácení správního poplatku ve výši 300 Kč.

Dne 27. 2. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti uvedenému rozsudku městského soudu. Následně dne 11. 3. 2013 zdejší soud obdržel podání stěžovatelky nazvané zpětvzetí kasační stížnosti, v němž je uvedeno, že stěžovatelka bere zpět svou kasační stížnost podanou proti rozsudku městského soudu ze dne 6. 2. 2013, č. j. 3 Af 21/2010 - 26.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), navrhovatel může vzít svůj návrh zpět zcela nebo zčásti, dokud o něm soud nerozhodl. Dle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud neměl nejmenší pochybnosti o projevu vůle stěžovatelky, jímž bylo zpětvzetí kasační stížnosti v celém jejím rozsahu. Kasační stížnost byla vzata zpět v době, kdy o ní nebylo rozhodnuto. Za takové situace bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno dle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. března 2013

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru