Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

9 Afs 142/2020 - 20Usnesení NSS ze dne 20.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníWPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci
Česká národní banka
VěcFinance - ostatní

přidejte vlastní popisek

9 Afs 142/2020 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: WPB Capital, spořitelní družstvo, v likvidaci, se sídlem Kamenná 835/13, Brno - Štýřice, zast. Mgr. Patrikem Personou, advokátem se sídlem Bedřicha Smetany 1916, Uherský Brod, proti žalované: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 864/28, Praha 1, proti rozhodnutí bankovní rady žalované ze dne 31. 1. 2019, č. j. 2019/012836/CNB/110, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2020, č. j. 14 Af 12/2019 - 52,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí bankovní rady žalované. Ta tímto rozhodnutím zamítla rozklad žalobce proti usnesení žalované ze dne 2. 11. 2018, č. j. 2018/129316/CNB/570, a toto rozhodnutí potvrdila.

[2] Nejvyšší správní soud před věcným posouzením zkoumal, zda jsou splněny formální náležitosti kasační stížnosti. Dospěl k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

[3] Podle § 106 odst. 2, věty první, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Napadený rozsudek byl stěžovateli doručen v pondělí 11. 5. 2020 (doručenka na č. l. 57 spisu krajského soudu) a v souladu s pravidly pro počítání lhůt podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. bylo posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pondělí 25. 5. 2020.

[4] Ze záznamu o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Nejvyššího správního soudu, založeného na č. l. 11 spisu NSS, soud zjistil, že stěžovatel podal kasační stížnost až ve středu 8. 6. 2020, tj. po zákonem stanovené lhůtě.

[5] S ohledem na výše uvedené NSS postupoval podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2020

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru