Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 94/2006Usnesení NSS ze dne 27.10.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 94/2006 - 63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobkyně: T. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 5. 2005, čj. 65 Az 51/2004 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 5. 2005, čj. 65 Az 51/2004 - 23, byla zamítnuta žaloba žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2004, čj. OAM-2991/VL-07-03-2004, ve věci žádosti o udělení azylu. Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka) domáhá zrušení tohoto rozsudku. Zároveň navrhla, aby jí byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Proto byla stěžovatelka krajským soudem vyzvána k doložení svých osobních, výdělkových a majetkových poměrů se zasláním příslušného formuláře na adresu, kterou uvedla v kasační stížnosti, tj. P. 5 – M., V. 152/3. Tato zásilka byla soudu po uplynutí lhůty pro uložení vrácena s tím, že adresát nebyl zastižen. K žádosti krajského soudu Policie České republiky, Místní oddělení Košíře, přípisem ze dne 28. 11. 2005 sdělila, že původní majitelka celý dům (na této adrese) prodala a všichni nájemníci se museli odstěhovat. Dle sdělení Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, Oddělení cizinecké policie Praha ze dne 13. 12. 2005 je stěžovatelka „v současné době“ hlášena na adrese P. 10, Š. 571, ubytovna. Poté krajský soud zaslal uvedenou výzvu s formulářem na tuto adresu. Stěžovatelka si však ani tuto zásilku přes výzvu nevyzvedla a po uplynutí lhůty pro uložení byla zásilka vrácena soudu.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2006, čj. 65 Az 51/2004 - 48, bylo vysloveno, že se žalobkyni pro kasační řízení zástupce z řad advokátů neustanovuje. I toto usnesení bylo zasláno na adresu P. 10, Š. 571, tentokráte byla zásilka vrácena s poznámkou „na uvedené adrese neznámý“. Dle sdělení Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, Odboru pátrání a kontroly pobytu, Oddělení kontroly pobytu Praha ze dne 20. 4. 2004 stěžovatelka uvedla jako adresu svého pobytu adresu „P. 9, Š. 571“. Bylo však zjištěno, že ubytovna na této adrese byla ke dni 5. 12. 2005 zrušena a v současné době je již v demolici. Současný pobyt této cizinky na území České republiky nelze zjistit.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 5. 2006, čj. 65 Az 51/2004 - 55 byl stěžovatelce ustanoven opatrovník – S. – S. o. z. s. e., kterému bylo zasláno i citované usnesení ze dne 23. 3. 2006. Poté usnesením téhož soudu ze dne 7. 8. 2006, čj. 65 Az 51/2004 - 57 byla stěžovatelka vyzvána k předložení plné moci udělené advokátovi a k doplnění kasační stížnosti s upozorněním, že jinak bude kasační stížnost odmítnuta. I toto usnesení bylo mj. zasláno ustanovenému opatrovníkovi. Po marném uplynutí lhůty dle této výzvy byla věc předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru