Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 88/2006Usnesení NSS ze dne 11.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 88/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: O. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 11. 2002, čj. OAM-2650/VL-07-C10-2002, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 8. 2004, čj. 15 Az 659/2003-21,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 11. 2002, čj. OAM-2650/VL-07-C10-2002, neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem ze dne 18. 8. 2004, čj. 15 Az 659/2003-21, zamítl. Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu včasnou kasační stížností.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal soud o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 22. 6. 2005, čj. 15 Az 659/2003-39, vyzval krajský soud žalobce k vyplnění formuláře – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a k jeho vrácení soudu ve lhůtě jednoho měsíce. Zásilku se však na tehdy známou adresu (M., S. 1506/6) nepodařilo doručit. Dotazem u Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie a pohraniční policie bylo zjišťováno, zda se stěžovatel na uvedené adrese skutečně zdržuje; podle Policie ČR se stěžovatel na uvedené adrese zdržoval do října 2005, z evidencí cizinecké policie bylo zjištěno, že stěžovatel pobývá v P., kam byl dotaz na pobyt stěžovatele postoupen. Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie a pohraniční policie soudu sdělila, že stěžovatel je hlášen k pobytu v P., P. 568; ani na tuto adresu se však nepodařilo zásilku doručit. Dotazem u Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie a pohraniční policie bylo zjišťováno, zda se stěžovatel na uvedené adrese skutečně zdržuje; podle Policie ČR se stěžovatel na uvedené adrese nezdržuje a ani nikdy nezdržoval. Dne 21. 7. 2006 zaslal stěžovatel krajskému soudu žádost o doručování veškerých písemností na adresu P., V. 5/289; zásilku se však nepodařilo doručit ani na tuto adresu. Krajský soud, kterému se nepodařilo dostupnými prostředky zjistit pobyt stěžovatele, ustanovil posledně jmenovanému usnesením ze dne 28. 7. 2006, čj. 15 Az 659/2003-61, opatrovnici.

Podle § 33 zákona o azylu soud zastaví řízení, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Nemožnost zjistit místo stěžovatelova pobytu bránila již od 26. 7. 2006 rozhodnutí ve věci, neboť krajský soud nemohl stěžovateli doručit shora uvedené písemnosti (formulář – potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, rozhodnutí o návrhu žalobce na ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů a v případě negativního rozhodnutí o tomto návrhu, rovněž výzvu k předložení plné moci advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat). Přitom platí, že v řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel advokátem zastoupen (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Zastoupení advokátem je tak podmínkou řízení o kasační stížnosti; není-li tato podmínka dána, Nejvyšší správní soud se nemůže kasační stížností věcně zabývat, tj. vydat rozhodnutí ve věci.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 33 zákona o azylu a § 47 písm. c) s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. ledna 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru