Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 81/2005Usnesení NSS ze dne 15.05.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 81/2005-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: O. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 11. 2003, čj. OAM-5972/VL-10-12-2003, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2004, čj. 59 Az 140/2003-21

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 17. 11. 2003, čj. OAM-5972/VL-10-12-2003, žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 24. 11. 2003 žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Krajský soud napadeným rozsudkem žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Dne 9. 7. 2004 podal žalobce (dále „stěžovatel“) proti tomuto rozsudku kasační stížnost, ve které zároveň požádal o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 15. 9. 2004 krajský soud rozhodl, že se stěžovateli zástupce neustanovuje. Důvodem byla nemožnost posoudit předpoklady stěžovatele pro osvobození od soudních poplatků a tedy i pro ustanovení zástupce, neboť stěžovatel ani na výzvu soudu neosvědčil své majetkové poměry.

Krajský soud poté dalším usnesením ze dne 14. 1. 2005 stěžovatele vyzval, aby do jednoho měsíce předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a aby kasační stížnost doplnil. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 3. 2005 s využitím náhradního doručení, neboť stěžovatel je na adrese, kterou soudu sdělil v kasační stížnosti, nepřevzal a po uložení nevyzvedl. Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel právnické vzdělání nemá a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta je nedostatkem podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Tato skutečnost brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. května 2006

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru