Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 71/2006Usnesení NSS ze dne 29.11.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 71/2006 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: S. A., zastoupené JUDr. Jaroslavem Tenkrátem, advokátem se sídlem Beroun, Talichova 807, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, čj. 63 Az 35/2005 – 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala přezkoumání a zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, čj. 63 Az 35/2005 – 25, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2005, čj. OAM-350/VL-10-03-2005. Tímto (posledně uvedeným) správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podáním ze dne 2. 11. 2006, doručeným Krajskému soudu dne 3. 11. 2006 a předaným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 11. 2006 vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost výslovně zpět. Proto Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

V souladu s § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru