Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 42/2008 - 86Usnesení NSS ze dne 18.11.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 42/2008 - 86

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: A. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 3. 2007, čj. OAM-1-97/VL-10-05-2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2008, čj. 63 Az 22/2007 - 51,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 5. 3. 2007, čj. OAM-1-97/VL-10-05-2007 neudělil žalobkyni mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě, který ji usnesením ze dne 29. 1. 2008, čj. 63 Az 22/2007 - 51 odmítl pro nesplnění náležitostí požadovaných pro žalobu ve správním soudnictví. Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti výše specifikovanému usnesení krajského soudu kasační stížností podanou dne 12. 3. 2008.

Stěžovatelka nebyla při podání kasační stížnosti zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), a proto ji Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 3. 2008, čj. 63 Az 22/2007 - 61, vyzval, aby ve stanovené lhůtě předložila plnou moc udělenou advokátovi, doplnila důvody kasační stížnosti a rozsah napadení usnesení. Krajský soud stěžovatelku také poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta. Jelikož stěžovatelka nebyla zastižena, bylo toto usnesení dne 4. 4. 2008 uloženo, účinky doručení tedy nastaly dne 14. 4. 2008 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Na toto usnesení však dosud nikterak nereagovala, ačkoliv si je dne 18. 4. 2008 převzala.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a ani přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jelikož se jedná o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud tuto stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru