Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 42/2005Usnesení NSS ze dne 25.08.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce N. V. V., zastoupeného JUDr. Miroslavem Pavelkou, advokátem v Ostravě, Velká 23/2984, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 5. 2003, čj. OAM 3944/VL-16-P17-2002, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2004, čj. 24 Az 1946/2003-24,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 19. 1. 2005, se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 5. 2003, čj. OAM-3944/VL-16-P17-2002. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu).

Podáním ze dne 9. 8. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 8. 2005, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. srpna 2005

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru