Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 39/2005Usnesení NSS ze dne 30.06.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 39/2005 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně J. A., zastoupená JUDr. Rudolfem Blažkem, advokátem v Praze, Trojdílná 13/440, 150 00 Praha 5, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 4. 8. 2004, čj. OAM-1251/VL-20-P08-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 12. 2004, čj. 30 Az 119/2004-25

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokáta JUDr. Rudolfa Blažka se určuje částkou 2 150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 11. 1. 2005 u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 14. 12. 2004, čj. 30 Az 119/2004-25, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 8. 2004, čj. OAM-1251/VL-20-P08-2004, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný rozhodl, že se žalobkyni neuděluje azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu), a dále rozhodl o tom, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud kasační stížnost předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 2. 6. 2006 se žalobkyně dostavila ke Krajskému soudu v Hradci Králové a ústně do protokolu vzala kasační stížnost zpět v celém rozsahu a požádala, aby řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Žalobkyni byl pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanoven zástupcem advokát JUDr. Rudolf Blažek (usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 2. 2005, čj. 30 Az 119/2004-44); v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 2 x 1 000 Kč za dva úkony právní služby spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení a jednom písemném podání soudu ve věci samé a 2 x 75 Kč na úhradu hotových výdajů [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.], tedy celkem 2 150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. června 2006

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru