Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 298/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 11.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 298/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobce: V. Y. D., zastoupený Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 7. 2020, čj. OAM-180/ZA-ZA11-HA08-2020, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2020, čj. 41 Az 43/2020-27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný výše uvedeným rozhodnutím posoudil opakovanou žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů („zákon o azylu“), a řízení o ní zastavil podle § 25 písm. i) tohoto zákona. Žalobu proti uvedenému rozhodnutí Krajský soud v Brně zamítl.

[2] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost v blanketní podobě 18. 12. 2020. Připojil k ní též generální plnou moc z 18. 12. 2014, jíž stěžovatel zmocnil ke svému zastupování Mgr. Marka Sedláka, advokáta se sídlem Příkop 834/8, Brno, a na jejímž základě byl zastoupen již v řízení před krajským soudem.

[3] Vzhledem k blanketní podobě kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usnesením čj. 8 Azs 298/2020-10 stěžovatele dle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu a uvedl, co navrhuje (petit). Toto usnesení bylo stěžovateli, do datové schránky jeho zástupce, doručeno 28. 12. 2020, kdy nabylo právní moci. Posledním dnem lhůty k doplnění kasační stížnosti tedy byl čtvrtek 28. 1. 2021. Stěžovatel byl v usnesení poučen, že pokud neodstraní vady kasační stížnosti a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost o žádné důvody nedoplnil. Nepožádal ani o prodloužení lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Z důvodu neodstranění vad kasační stížnosti tak nebylo možno v řízení pokračovat a Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo, než kasační stížnost odmítnout podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. února 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru