Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 24/2012 - 33Usnesení NSS ze dne 29.10.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

8 Azs 24/2012 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: T. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2012, čj. OAM-270/LE-LE18-LE18-2010, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 5. 2012, čj. 75 Az 1/2012 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 13. 1. 2012, čj. OAM-270/LE-LE18-LE18-2010, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji rozsudkem ze dne 11. 5. 2012, čj. 75 Az 1/2012 - 23, zamítl.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

4. Stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu také žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 8. 2012, čj. 8 Azs 24/2012 - 29, žádost zamítl. Zároveň vyzval stěžovatele k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ke splnění této povinnosti soud stanovil stěžovateli lhůtu jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Soud také poučil stěžovatele o tom, že podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a že soud odmítne kasační stížnost, nebudou-li splněny podmínky řízení.

5. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 5. 9. 2012. Lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Soudem určená lhůta jednoho měsíce marně uplynula v pátek dne 5. 10. 2012.

6. Stěžovatel nedoložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě stanovené soudem, ani později. Stejně tak neprokázal (a ostatně ani netvrdil), že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

7. Nedoložení zastoupení stěžovatele (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

8. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. října 2012

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru