Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 23/2009 - 59Usnesení NSS ze dne 22.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 23/2009 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: M. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2008, čj. OAM-326/LE-PA04-PA03-2008, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2008, čj. 56 Az 93/2008 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem označeným v záhlaví zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Kasační stížnost musí být mj. podepsána (§ 106 odst. 1 s. ř. s., § 37 odst. 3 s. ř. s.).

Ze soudního spisu vyplynulo, že krajskému soudu byla dne 20. 1. 2009 doručena kasační stížnost a žádost o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, tyto listiny nebyly podepsány. Krajský soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 6. 2. 2009, čj. 56 Az 93/2008 - 44, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil vady kasační stížnosti a žádosti o ustanovení advokáta, spočívající v nedostatku podpisu. Zároveň stěžovatele poučil o důsledcích nevyhovění výzvě. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 3. 2009. Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později vady kasační stížnosti neodstranil.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s., § 120 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru