Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 19/2010 - 42Usnesení NSS ze dne 20.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 19/2010 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové, v právní věci žalobce: R. M., zastoupeného Mgr. Karlem Neubertem, advokátem se sídlem Oldřichova 1, Třebíč, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 6. 2008, čj. OAM-354/VL-07-19-2008, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2010, čj. 61 Az 46/2008 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodl dne 2. 6. 2008 pod čj. OAM-354/VL-07-19-2008 tak, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a podle § 25 písm. i) zákona o azylu řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavil.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 29. 6. 2010, čj. 61 Az 46/2008 - 26, zamítl.

Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu blanketní kasační stížností s tím, že ji ve lhůtě patnácti dnů odůvodní. Protože tak neučinil, krajský soud jej usnesením ze dne 23. 8. 2010, čj. 61 Az 46/2008 - 35, doručeným advokátu stěžovatele dne 27. 8. 2010, vyzval k uvedení rozsahu, v němž napadá rozsudek krajského soudu, a k uvedení konkrétních důvodů stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně poučil stěžovatele, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené jednoměsíční lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, vystavuje se stěžovatel nebezpečí odmítnutí kasační stížnosti.

Stěžovatel kasační stížnost ve stanovené lhůtě ani později nedoplnil.

Kasační stížnost tak postrádala náležitosti předvídané v § 106 odst. 1 s. ř. s . Tato vada s ohledem na dispoziční zásadu o vládající soudní řízení správní brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. ledna 2011

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru