Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 161/2005Usnesení NSS ze dne 19.10.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 161/2005 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobce: P. D. O., zastoupený JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou v Praze 1, Žitná 45, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2005, čj. OAM-2628/VL-10-K04-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 8. 2005, čj. 28 Az 17/2005 – 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 14. 2. 2005, čj. OAM-2628/VL-10-K04-2004, žalovaný neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o azylu“) a současně rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji rozsudkem ze dne 12. 8. 2005, čj. 28 Az 17/2005 - 26, zamítl. Žalobce podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost.

Podáním ze dne 3. 10. 2006 vzal žalobce svoji kasační stížnost výslovně zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o této kasační stížnosti zastavil (§ 37 odst. 4 a § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s. a contrario).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru