Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 146/2005Usnesení NSS ze dne 25.10.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

8 Azs 146/2005-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce G. T., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2004, čj. OAM-6429/VL-11-05-2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2005, čj. 24 Az 29/2004-49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Žalovaný současně rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který ji rozsudkem napadeným kasační stížností zamítl. Rozsudek byl žalobci doručen dne 9. 3. 2005.

Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl rozsudek krajského soudu včasnou kasační stížností. Současně požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud stěžovateli za účelem posouzení jeho žádosti zaslal výzvu k vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Výzva byla stěžovateli postupem podle § 46 odst. 3 a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. (uložením) doručena dne 4. 4. 2005. Stěžovatel na výzvu nereagoval a své majetkové poměry nedoložil, krajský soud proto jeho žádost o ustanovení advokáta usnesením ze dne 14. 6. 2005, čj. 24 Az 29/2004-64, zamítl. Usnesení bylo stěžovateli za použití shora citovaných zákonných ustanovení doručeno opět uložením dne 24. 6. 2005. Poté krajský soud usnesením ze dne 19. 7. 2005, čj. 24 Az 29/2004-67 stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení odstranil vadu kasační stížnosti a předložil soudu plnou moc advokáta, který jej bude v řízení zastupovat. Současně jej poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno opět uložením dne 1. 8. 2005. Stěžovatel ve stanovené lhůtě a ani později požadovanou plnou moc nepředložil. Proto krajský soud předložil dne 7. 9. 2005 kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel neprokázal, že by měl právnické vzdělání a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nezastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, neboť tu chybí nutná podmínka řízení a nedostatek přes výzvu soudu odstraněn nebyl. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právu na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. října 2005

JUDr. Michal Mazanec.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru