Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 131/2017 - 26Usnesení NSS ze dne 01.08.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

8 Azs 131/2017-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. I., proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 7. 2015, čj. MV-27565-3/SO/sen-2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2017, čj. 62 A 145/2015-59,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 12. 6. 2017 kasační stížnost žalobce (dále „stěžovatel“), která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2017, čj. 62 A 145/2015-59, jímž soud zamítl žalobu proti žalované ze dne 9. 7. 2015, čj. MV-27565-3/SO/sen-2015.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 21. 6. 2017, čj. 8 Azs 131/2017-11, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 2 týdnů od doručení uvedeného usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zvolenému zástupci stěžovatele doručena 23. 6. 2017. Přestože následně dne 26. 6. 2017 tento zástupce Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že stěžovatele již nezastupuje, nemá toto sdělení vliv na řádné doručení usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, ani na běh lhůty k jeho zaplacení. Ukončení zastoupení je totiž vůči soudu účinné teprve okamžikem, kdy mu bylo účastníkem nebo jeho zástupcem oznámeno (§ 64 s. ř. s. ve spojení s § 28 odst. 2 o. s. ř.).

[4] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. srpna 2017

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru