Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Azs 10/2006Rozsudek NSS ze dne 18.10.2006

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Azs 38/2004


přidejte vlastní popisek

8 Azs 10/2006 - 48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: O. B., zastoupena JUDr. Alexandrem Belicou, advokátem se sídlem Smetanovo nám. 7, Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2005, čj. 61 Az 63/2005 – 22,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2005, čj. 61 Az 63/2005 - 22 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo zastaveno řízení o žalobě O. B. (dále též „stěžovatelky“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2005, čj. OAM-756/VL-07-12-2005 ve věci žádosti o udělení azylu. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení, krajský soud vycházel ze závěru, že v průběhu přezkumného řízení, ještě před rozhodnutím soudu ve věci, vzala žalobkyně žalobu, kterou se domáhá přezkoumání tohoto správního rozhodnutí, v plném rozsahu zpět.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhá zrušení tohoto usnesení krajského soudu.V této kasační stížnosti a v jejím doplnění uvedla, že k zastavení řízení došlo pravděpodobně omylem na základě podání jiné osoby o zpětvzetí žaloby, které soud považoval za podání žalobkyně.

V soudním spise se podání, jímž by stěžovatelka vzala žalobu zpět, nenachází. Rozhodnutí krajského soudu je tedy nezákonné, jelikož tento soud je vydal na základě neexistujícího úkonu žalobkyně.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení krajského soudu v rozsahu a uplatněných důvodů v kasační stížnosti (§ 109 odst. 2 a 3), přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Jak vyplývá z úředního záznamu založeného ve spise Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 61 Az 63/2005 pod čl. 27, bylo omylem zažurnalizováno do tohoto spisu pod čl. 20 a 21, zpětvzetí žaloby žalobkyně G. P., které správně patří do spisu téhož soudu sp. zn. 61 Az 75/2004. Stěžovatelce je nutno přisvědčit v tom, že ve spise sp. zn. 61 Az 63/2005 se její podání o zpětvzetí žaloby nenachází a z ničeho nevyplývá, že by takovýto úkon učinila.

K rozhodnutí podle § 47 písm. a) s. ř. s. tedy došlo, aniž by byla splněna základní podmínka – zpětvzetí návrhu (žaloby). Proto bylo napadené usnesení krajského soudu zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení, v němž je tento soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne v novém rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru