Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 82/2012 - 8Usnesení NSS ze dne 18.07.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 256/2013

přidejte vlastní popisek

8 As 82/2012 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 6. 2012, čj. 10 Na 17/2012 - 6,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Žalobce (stěžovatel) podal dne 25. 6. 2012 k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ze dne 5. 6. 2012, čj. 10 Na 17/2012 - 6, kterým krajský soud odmítl podání žalobce ze dne 5. 4. 2012.

2. Následně stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 8. 2012, čj. 8 As 82/2012 - 14, obě žádosti zamítl. Zároveň stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Usnesení čj. 8 As 82/2012 - 14 bylo stěžovateli doručeno dne 19. 9. 2012.

3. Stěžovatel podáním ze dne 21. 9. 2012, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci udělené advokátovi o tři měsíce a zároveň požádal o povolení splátek soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti.

4. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 11. 2012, čj. 8 As 82/2012 - 25, tyto žádosti zamítl. Současně poučil stěžovatele, že soud řízení zastaví, nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost ve lhůtě stanovené soudem v usnesení čj. 8 As 82/2012 - 14. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 9. 2012. Soudem určená lhůta 15 dní pro zaplacení soudního poplatku tak marně uplynula ve čtvrtek 4. 10. 2012. Stěžovatel však nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

8. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. listopadu 2012

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru