Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 8/2021 - 29Usnesení NSS ze dne 08.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníÚřad městské části Praha 7
VěcPřestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 8/2021-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobce: D. J., zastoupený Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 7, se sídlem nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2020, čj. 9 A 38/2020-65,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného.

[2] Kasační stížnost podal stěžovatel v blanketní podobě 4. 1. 2021. Nejvyšší správní soud následně stěžovatele usnesením čj. 8 As 8/2021-20 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil důvody kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli (prostřednictvím jeho zástupce) doručeno 12. 1. 2021, kdy nabylo právní moci. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula 12. 2. 2021. Stěžovatel byl v usnesení poučen, že pokud důvody kasační stížnosti nedoplní, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost o žádné důvody nedoplnil. Nepožádal ani o prodloužení lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[5] O vrácení soudního poplatku Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť s otázkou, zda se zaplacený soudní poplatek má v dané situaci v plné výši vrátit, se usnesením ze dne 17. 2. 2021, čj. 8 As 287/2020-24, obrátil na rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. O případném vrácení soudního poplatku proto Nejvyšší správní soud rozhodne samostatným usnesením až v návaznosti na rozhodnutí rozšířeného senátu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. března 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru