Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 58/2006Usnesení NSS ze dne 27.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníBBB AUTO GROUP s. r. o.
Magistrát města Plzně
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

8 As 58/2006 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně B. A. G. s. r. o., proti žalovanému Magistrátu města Plzně, Plzeň, Škroupova 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 7. 2006, čj. 57 Ca 83/2006 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Plzni byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2006, čj. DOP/3149/05. Zároveň byla odmítnuta žádost žalobkyně o přiznání odkladného účinku žalobě a bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Kasační stížností ze dne 2. 8. 2006, která byla doručena Krajskému soudu v Plzni dne 3. 8. 2006 se žalobkyně domáhá přezkoumání tohoto usnesení. Tato stížnost byla podána bez jakéhokoli odůvodnění, především pokud se týká jejích důvodů, s tím, že žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) ji zdůvodní ve lhůtě 14 dnů ode dne podání.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 8. 2006, čj. 57 Ca 83/2006 – 45 byla stěžovatelka mj. vyzvána, aby doplnila své podání ze dne 2. 8. 2006 tak, že uvede v jakém rozsahu napadá rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje, z jakých důvodů napadá rozhodnutí a vydání jakého výroku se domáhá. Zároveň byla stěžovatelka poučena o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě (do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení) doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud řízení o takovém podání odmítne. Toto usnesení bylo doručeno stěžovatelce dne 24. 8. 2006.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost mj. obsahovat údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá.

Kasační stížnost však ve lhůtě stanovené krajským soudem nebyla jakkoliv doplněna, stěžovatelka ani nepodala žádost o prodloužení lhůty. Proto Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. tuto kasační stížnost odmítl.

Podle § 60 odst. 2 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. prosince 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru