Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 53/2007 - 43Usnesení NSS ze dne 27.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Ostravy
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

8 As 53/2007-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně Bc. O. Č., proti žalovanému Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2006, čj. 5 Nc 11/2005-17

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dne 4. 7. 2005 podala žalobkyně u Krajského soudu v Ostravě žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě napadeným usnesením odmítl pro nepřípustnost [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Toto usnesení napadla žalobkyně (dále „stěžovatelka“) kasační stížností, ve které zároveň požádal o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 26. 3. 2007 krajský soud rozhodl, že se stěžovatelce zástupce neustanovuje. Důvodem byla nemožnost posoudit předpoklady stěžovatelky pro osvobození od soudních poplatků a tedy i pro ustanovení zástupce, neboť stěžovatelka ani na výzvu soudu nedoložila své majetkové poměry.

Krajský soud dále usnesením ze dne 17. 5. 2007, čj. 5 Nc 11/2005-35, stěžovatelku vyzval, aby do 1 měsíce od jeho doručení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a dále aby kasační stížnost doplnila o určení rozsahu a důvodů kasační stížnosti a údaj o datu doručení napadeného usnesení. V závěru krajský soud stěžovatelku poučil, že nevyhoví-li tomuto usnesení, tj. nebude zastoupena advokátem a kasační stížnost nedoplní, bude kasační stížnost v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka takové právnické vzdělání nemá a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. Pro úplnost je nutno uvést, že stěžovatelka rovněž nedoplnila kasační stížnost ve smyslu výzvy krajského soudu.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. prosince 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru