Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 41/2008 - 74Usnesení NSS ze dne 21.10.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 41/2008 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2006, čj. 68750/2006/KUSK, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2008, čj. 2 Ca 11/2006 – 62,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) se kasační stížností ze dne 8. 4. 2008 domáhá přezkoumání a zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze. Žalobce byl v řízení o žalobě u tohoto soudu zastoupen advokátem JUDr. Vladimírem Nedvědem. Jak je zřejmé z plné moci ze dne 12. 12. 2006, toto zastupování se týkalo toliko řízení o žalobě vedené u Městského soudu v Praze, tedy do právní moci citovaného rozsudku. Proto byl usnesením ze dne 5. 5. 2008, čj. 2 Ca 11/2006 – 69, žalobce vyzván, aby předložil novou plnou moc k zastupování advokátem, přičemž byl i upozorněn na následky neodstranění této vady kasační stížnosti. Podáním ze dne 1. 7. 2008, doručeným městskému soudu dne 2. 7. 2008 stěžovatel sdělil, že JUDr. Vladimír Nedvěd je do konce července na dovolené a žádá proto o prodloužení lhůty k doplnění podání dle výzvy do 31. 8. 2008. Městský soud v Praze poté (přípisem ze dne 11. 7. 2008) stěžovateli sdělil, že lhůtu prodlužuje do 15. 8. 2008. V této lhůtě, a ani do předložení spisu zdejšímu soudu stěžovatel požadovanou plnou moc nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení. Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení odpovídá § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2006, čj. 68750/2006/KUSK, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2008, čj. 2 Ca 11/2006 - 62,

takto:

V usnesení Nejvyššího správní soudu ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 41/2008 – 74 se v prvém odstavci odůvodnění datum 12. 12. 2006 opravuje na 19. 12. 2006.

Odůvodnění:

Jak bylo zjištěno mimo jiné z podání žalobce ze dne 12. 11. 2008, doručeného Městskému soudu v Praze dne 13. 11. 2008, ve shora označeném usnesení zdejšího soudu v prvém odstavci odůvodnění (na čtvrtém řádku) bylo v důsledku písařské chyby uvedeno datum 12. 12. 2006, namísto správného 19. 12. 2006. Proto v souladu s § 54 odst. 4 bylo vydáno toto usnesení o opravě této zjevné nesprávnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. února 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru