Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 36/2013 - 14Usnesení NSS ze dne 24.06.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníRada pro rozhlasové a televizní vysílání
RADIO BONTON a.s.
LONDA spol. s r. o.
VěcTisk, rozhlas, televize

přidejte vlastní popisek

8 As 36/2013 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobců: a) RADIO BONTON a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, zastoupen JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 1936/4, Praha 2 a b) LONDA spol. s r. o., se sídlem Křemencova 4, Praha 2, zastoupen JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 9. 2012, sp. zn. Ident/:2012/310/zab/MED, čj. STR/3221/2012, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2013, čj. 9 A 190/2012 – 53,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 4. 9. 2012, sp. zn. Ident/:2012/310/zab/MED, čj. STR/3221/2012 udělila provozovateli Media Bohemia a.s. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence č.j.; Ru/98/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Písek 100,2 MHz/50W, souřadnice WGS 84: 14 08 58/49 18 27. Dále ve výroku uvedla, že vyhodnotila soubor technických parametrů Písek 100,2 MHz/50 W na základě ústního odborného vyjádření znalce, jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa územního rozsahu, ve kterém je zaručena hranice minimální úrovně chráněné intenzity elektromagnetického pole VKV vysílače Písku 100,2 MHz/50W.

[2] Žalobci napadli rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 13. 3. 2013, čj. 9 A 190/2012 – 53, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

[3] Proti zrušujícímu rozsudku městského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) blanketní kasační stížnost. Podáním ze dne 11. 6. 2013, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 6. 2013, vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož v posuzované věci stěžovatelka vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. června 2013

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru