Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 34/2007Usnesení NSS ze dne 21.11.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

8 As 34/2007 - 112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobce Ing. M. S., zastoupeného JUDr. Tomášem Fuchsem, advokátem se sídlem Brno, Panská 2/4, proti žalovanému Ministerstvu dopravy, Praha 1, nábř. Ludvíka Svobody 12, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2007, čj. 8 Ca 243/2006 - 95,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 7. 5. 2007, doručenou Městskému soudu v Praze dne 9. 5. 2007 se žalobce domáhal přezkoumání a zrušení shora označeného rozhodnutí tohoto soudu, kterým byla jeho žaloba odmítnuta.

Podáním ze dne 31. 10. 2007, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 11. 2007 vzal žalobce tuto kasační stížnost výslovně zpět. Protože tento projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, zdejší soud dle § 47 písm. a) řízení o kasační stížnosti zastavil.

V souladu s § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnost.

O vrácení soudního poplatku (jak navrhuje i žalobce) rozhodne Městský soud v Praze (§ 3 odst. 4 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru