Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 232/2020 - 60Usnesení NSS ze dne 17.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo financí
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

8 As 232/2020-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobce: Ing. P. R., proti žalovanému: Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525, Praha 1, na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v podání exekučního návrhu na zahájení exekučního řízení žalovaným u soudního exekutora JUDr. Ingrid Švecové z Exekutorského úřadu Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2020, čj. 18 A 40/2020-26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem uvedeným v záhlaví.

[2] Zároveň s podáním kasační stížnosti stěžovatel podal žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce. Tuto žádost a návrh však Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 28. 1. 2021, čj. 8 As 232/2020-56, protože kasační stížnost stěžovatele posoudil jako zjevně bezúspěšnou ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., neboť stěžovatel spatřoval nezákonný zásah ve vymáhání pohledávky, která nesouvisela s jeho veřejnými subjektivními právy (§ 2 s. ř. s.). Zároveň Nejvyšší správní soud stejným usnesením stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, soud kasační stížnost odmítne.

[3] Výše popsané usnesení bylo stěžovateli doručeno vhozením do poštovní schránky 2. 2. 2021. Lhůta 1 týdne k předložení plné moci, popř. k prokázání vzdělání, začala běžet téhož dne, jelikož jde o lhůtu určenou podle týdnů (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uplynula tak 9. 2. 2021.

[4] Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi ve lhůtě ani později nepředložil, stejně tak ve lhůtě ani později nedožil, že má vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. února 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru