Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 23/2021 - 22Usnesení NSS ze dne 23.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady

přidejte vlastní popisek

8 As 23/2021 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Jitky Zavřelové a Milana Podhrázkého v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, za účastni osoby zúčastněné na řízení: M. K., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2018, čj. MSK 160531/2018, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2020, čj. 25 A 56/2019-95,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného. Tuto žalobu krajský soud v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Stěžovatel se následně kasační stížností domáhal přezkumu tohoto rozsudku.

[2] Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení napadaného rozhodnutí krajského soudu (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadané rozhodnutí vydal (§ 106 odst. 4 s. ř. s.). Lhůta určená podle týdnů končí v den, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[3] Rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen v pondělí 2. 11. 2020. Stěžovatel byl v rozsudku poučen o možnosti podat proti němu kasační stížnost, stejně jako o lhůtě, v níže je třeba tak učinit. Lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula v pondělí 16. 11. 2020. Kasační stížnost stěžovatele z 24. 11. 2020, která byla krajskému soudu doručena 30. 11. 2020, je opožděná.

[4] Ačkoli Nejvyššímu správnímu soudu nebyla spolu s kasační stížností předána obálka, v níž byla kasační stížnost podána poštovní přepravě a toto datum z tohoto důvodu nelze zjistit, je opožděnost kasační stížnosti zjevná z dalších okolností. Sám stěžovatel totiž kasační stížnost datoval až 24. 11. 2020, tedy osmý den po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti. Z obsahu jeho kasační stížnosti je zřejmé, že nejde o omyl v datu. Stěžovatel totiž očividně podání, které bylo z hlediska jeho obsahu posouzeno jako kasační stížnost (byť reaguje nejen na vydání rozsudku krajského soudu, ale i na další věci, například vrácení příloh), sepsal v návaznosti na zásilku, kterou mu byly vráceny jeho přílohy na DVD. Tato zásilka mu podle doručenky byla skutečně doručena 20. 11. 2020, jak sám v kasační stížnosti uvádí. Přesně stěžovatel uvádí i podací číslo této zásilky. Rozsudek mu však byl řádně doručen již 2. 11. 2020, jak vyplývá z jím podepsané doručenky, a tudíž je jeho kasační stížnost opožděná.

[5] Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost jako opožděnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Osoba zúčastněná na řízení právo náhradu nákladů řízení rovněž nemá, neboť jí soud neuložil žádnou povinnost (§ 60 odst. 5 s ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. března 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru